Selecteer een pagina

Zelf aan de slag met professionele machines

De locatie voor ambachtelijke cursussen in Amsterdam

Huisregels

‘Openbaar’ is niet gelijk aan vrijblijvend. De grondgedachte van de Openbare Werkplaats is dat alle gebruikers gezamenlijk zorgen voor de sfeer, veiligheid en continuïteit. Om dat in goede banen te leiden, is een aantal regels voor de gebruikers opgesteld:

  1. Meld je bij aankomst en vertrek bij de beheerder.
  2. Veiligheid staat voorop! Draag altijd de juiste bescherming.
  3. Gebruik van de werkplaats en de machines is voor eigen risico.
  4. Help elkaar in het veilig gebruiken van de machines.
  5. Meld direct als er een machine stuk is of gereedschap ontbreekt[1].
  6. Veroorzaakte schade aan apparatuur of diefstal dient altijd vergoed te worden.
  7. Laat elke dag een opgeruimde werkplek en machine(s) in goede orde achter.
  8. Houd alle onderhanden werk mobiel of in ‘eigen’ opslag.
  9. Er wordt per dagdeel betaald, met pin of de vooraf betaalde kraskaart.
  10. Was ook eens af als je koffie op is!

Voor gebruik van elke individuele machine, dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de beheerder en andere gebruikers. Elke gebruiker is bekend[2] met de machine(s) en/of gereedschap die hij of zij wil gebruiken en bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Werking en aanwezigheid daarvan dient voor ieder gebruik gecontroleerd te worden. Indien men niet of onvoldoende bekend is met de werking of het gebruik, dient daarvoor eerst een instructie of cursus te worden gevolgd.

Iedere gebruiker tekent deze verklaring voorafgaand aan de eerste werkzaamheden, gaat daarmee akkoord met het bovenstaande, dat schade aan derden/materialen/gereedschap niet verhaalt kan worden op de Openbare WerkPlaats en verklaart een geldige WA-verzekering te hebben.

De beheerders zijn gerechtigd om de toegang tot de Openbare WerkPlaats te ontzeggen aan eenieder die bovengenoemde regels overtreedt of anderszins niet hun aanwijzingen opvolgt.

[1] Slopen is kopen
[2] Kennis, ervaring en vaardigheid zullen worden getoetst en beoordeeld door de beheerders.