rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide

Cursusvoorwaarden

Inschrijving en betaling cursusgeld

 • Inschrijving voor een cursus is mogelijk via het inschrijfformulier op deze website of direct aan de balie van de Openbare Werkplaats.
 • Inschrijvingen zonder betaling worden na 2 weken ongedaan gemaakt.
 • Als er meer reserveringen zijn dan plaatsen, is de betaling leidend voor de volgorde van deelname.
 • Prijzen zijn bij desbetreffende cursus vermeld inclusief btw en tussen haakjes exclusief btw.
 • Betaling van cursugeld kan door overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN rekeningnummer NL14INGB0000700399 of per PIN aan de balie van de Openbare WerkPlaats. Vergeet bij betaling niet de cursuscode en cursusdatum te vermelden!
 • Betaling dient (volledig) voor aanvang van de cursus gedaan te zijn om te kunnen deelnemen.
 • De volgorde van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving op een cursus. Vol is vol.
 • Annulering met volledige restitutie is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus.

 

Afstemming

 • Uitgangspunt voor alle cursussen van de Openbare Werkplaats is het veilig en vakkundig leren omgaan met de machines en gereedschappen.
 • Binnen elke cursus is ruimte voor afstemming van individuele wensen en behoeften.
 • Tenzij bij een cursus vermeld, is materiaalgebruik voor het vervaardigen van een eigen werkstuk niet altijd bij de prijs inbegrepen. Materiaal is vaak wel – in overleg – vooraf te bestellen. Voor ‘oefenmateriaal’ wordt gezorgd.
 • Werkstukken die niet af zijn gemaakt tijdens een cursus, kunnen eventueel naderhand zelfstandig in de Openbare Werkplaats worden voltooid middels een eigen werkplek te huren.
 • Een basiscursus is veelal niet voldoende om alle aspecten van een bepaalde afdeling, techniek of machine volledig te behandelen. Een vervolgcursus of zelfstandige verdere ontwikkeling onder begeleiding wordt daarom aangeraden.
 • Bij meer dan 1x afwezigheid (door ziekte e.d.), zal individueel gekeken worden of inhalen op een later moment mogelijk is.

 

Praktisch

 • Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. Voor deelname onder de 18 jaar is aanwezigheid van een ouder/voogd vereist (ivm. verzekering).
 • De meeste cursussen hebben een minimum deelnemersaantal. Bij voldoende animo zal aan degenen die zich hebben opgegeven, definitieve doorgang van de cursus worden bevestigd. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, zal tezamen met degenen die zich hebben ingeschreven, worden gekeken welke alternatieven mogelijk zijn.
 • In de week voor aanvang van een cursus, krijg je te horen of de cursus eventueel niet doorgaat bij een tekort aan belangstelling.
 • Groepscursussen vinden plaats in de avonduren van 19.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld.
  Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn voor de lessen (eerste les een kwartier van tevoren) en aan het einde van elke les gezamenlijk op te ruimen.
 • Het dragen van veiligheidsmiddelen (o.a. oog- en gehoorbescherming) is verplicht. Loszittende kleding en/of haar is voor eigen veiligheid niet toegestaan. Bij de cursussen waarin gelast wordt het dragen van synthetische kleding sterk afgeraden.
 • Tijdens een cursus gelden de ‘Huisregels’ van de Openbare Werkplaats. Deze dienen voorafgaand aan de start van de cursus gelezen en ondertekend te worden. Zie ook Huisregels.
 • Koffie, thee en limonade zijn bij de cursus inbegrepen.